Dvořák Symphony Orchestra Prague

Klementinum

klementinumV Klementinu je mnoho reprezentativních a krásně vyzdobených místností. Zrcadlová kaple zaujímá mezi nimi význačné místo a je jedním ze skvostů Klementina. Kaple zasvěcená Zvěstování Panny Marie byla postavena roku 1724 F.M. Kaňkou. Její výzdoba, v níž vkusně ladí užití mramoru na stěnách i dlažbě se zlacenou štukovou výzdobou, s barvou omítky i nástropních fresek, patří užitím zrcadel ve stropních pásech ke světovým unikátům. Štukovou výzdobu vytvořil B. Spinetti. Autorem fresky je Jan Hiebl, jednotlivé pásy jsou ilustrací k veršům modlitby Ave Maria. Nástěnné obrazy s tématy o životě Panny Marie jsou dílem Václava Vavřince Reinera. Zrcadlová kaple slouží dnes ke kulturním účelům, pořádají se zde krátkodobé výstavy a koncerty. Díky tomu je Zrcadlová kaple jako jedna z mála prostor Klementina přístupná veřejnosti.

Program 2023 Klementinum
Proběhlé koncerty 2023 Klementinum
Proběhlé koncerty 2022 Klementinum

Proběhlé koncerty

Proběhlé koncerty 2021 Klementinum
Proběhlé koncerty 2020 Klementinum
Proběhlé koncerty 2019 Klementinum
Proběhlé koncerty 2018 Klementinum
Proběhlé koncerty 2017 Klementinum
Proběhlé koncerty 2016 Klementinum
Proběhlé koncerty 2015 Klementinum

Fotogalerie
Zasedací plán

Naši partneři